ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង Accurl

ACCURL CNC Machine Tools (Anhui) Co., LTD

ទូរស័ព្ទ៖ +188-5555-1088

ទូរសារ៖ +86-555-2780563

Mob/WhatsApp/WeChat៖ +86-18855551088

Skype៖ cnanhuilaifu

អ៊ីមែល៖ [email protected]

គេហទំព័រ៖ www.laser-cutter-machine.com

អាស័យដ្ឋានរោងចក្រ៖ សួនឧស្សាហកម្មបរិក្ខារ Bowang ស្រុក Bowang, Ma'anShan ប្រទេសចិន។

Contatta Accurl ប្រទេសអ៊ីតាលី

ACCURL អ៊ីតាលី

ទូរស័ព្ទ៖ +39-081-8639569

គេហទំព័រ៖ www.accurl.it